Stavby a montáže plynovodů

Vítejte

Vítejte na stránkách společnosti GASSPO, spol. s.r.o., se sídlem v Klatovech, ul. Domažlická 210.

Naše firma se zabývá stavbami a montážemi plynovodů především pro společnost RWE. Společnost je schopna provádět veškeré práce související s jejím předmětem činnosti vlastní technikou a zaměstnanci.

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2015 - 2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) Aktivní politiky zaměstnanosti také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, případně v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.6.2015 do 30.11.2015 (DOHODA č. KTA-SF-50/2015) bylo u zaměstnavatele GASSPO, spol. s r.o., Klatovy, Domažlická 210, PSČ 339 01, v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 72.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 61.200,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 10.800,- Kč.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Společnost GASSPO, spol. s r.o. se v letech 2014 - 2015 zapojila do projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců".

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměřuje zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Podpora zahrnuje příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání včetně mzdových nákladů zúčastněných zaměstnanců po dobu kurzu.

Zaměstnanci absolvují kurzy obsluha zemních a stavebních strojů - základní, rozšíření o skupinu nakladače kolové a lopatová rýpadla pásová, jeřábník třídy D, svářečské kurzy, vizuální kontrola svařových spojů, technolog svařování termoplastů (PWT), stavbyvedoucí, základy rozpočtování, přípravný kurz - autorizace, odborná výuka jazyků - angličtina, němčina.

Vzdělávejte se pro růst!

Společnost GASSPO, spol. s r.o. se koncem roku 2012 začala zajímat o projekt "Vzdělávejte se pro růst!".

Jedná se o aktivitu vyhlášenou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro zaměstnavatele z vybraných hospodářských oblastí podle klasifikace ekonomických činností CZ - NACE. Projekt se zaměřuje na podporu dalšího vzdělávání zaměstnanců OSVČ a malých, středních i velkých podniků. Podpora zahrnuje příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání včetně mzdových nákladů zúčastněných zaměstnanců po dobu kurzu.

Společnost se snaží stále zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců a využila možnost zapojení do tohoto projektu. Zaměstnaci absolvovali kurzy řidič zemních a stavebních strojů, svářečské kurzy a rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C, E a profesní oprávnění.

Nevíte kam dál?

Pokračujte na Mapu stránek.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost